Thursday, 27/06/2019
Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến cho Cách mạng Công nghiệp 4.0
04/01/2018

Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) tại Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) đã có công văn 001.18/CV-VAYSE gửi Bộ Khoa học & Công nghệ - cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm đầu mối về CMCN 4.0.

Nội dung công văn này có 4 điểm chính yếu:

1.              CMCN 4.0 đang phát triển với một tốc độ rất nhanh và tác động tới mọi lĩnh vực khoa học. Vì thế công tác thông tin khoa học là rất quan trọng và không thể thiếu với các cơ quan Chính phủ cùng các đối tượng tham gia CMCN 4.0. Chính phủ cần khuyến khích tạo lập và phát triển thị trường thông tin khoa học với những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức về thông tin khoa học và khuyến khích các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin khoa học.

2.              Mọi lĩnh vực có nhu cầu phát triển CMCN 4.0 đều phải sử dụng công nghệ thông tin mà trong đó có phần mềm và yếu tố sở hữu trí tuệ cần phải được làm rõ. Không chỉ có vậy, rất nhiều sáng tạo cũng rất có giá trị với CMCN 4.0 và các sáng tạo này cần phải được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

3.              Trong CMCN 4.0, khoa học xã hội chắc chắn có một vai trò không thể thiếu. Sự phát triển của khoa học công nghệ chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội và bản thân khoa học xã hội cũng phải ứng dụng khoa học công nghệ trong những nghiên cứu của mình cùng việc phải nghiên cứu về những thực tiễn liên quan đến khoa học công nghệ.

4.     Riêng với giáo dục, CMCN 4.0 sẽ góp phần thay đổi rất lớn, đặc biệt là với giáo dục đại học. Do đó, bên cạnh việc giáo dục trong nhà trường, việc giáo dục ngoài nhà trường trong môi trường thực tiễn là hết sức quan trọng và phải là không thể thiếu được với giáo dục đại học vì về bản chất, giáo dục đại học được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu của CMCN nói chung mà đặc biệt là với CMCN 4.0. 

          PGS TS Lê Phước Minh - Phó Chủ tịch Phụ trách VAYSE khẳng định: Mục tiêu của mọi cuộc cách mạng khoa học là phục vụ con người. Do đó, yếu tố khoa học xã hội là rất quan trọng và không thể thiếu. Để làm rõ các quan điểm của mình trong nội dung đóng góp ý kiến cho Chính phủ về CMCN 4.0, VAYSE sẽ xúc tiến tổ chức một hội thảo trong quý I/2018 với sự tham gia của các chuyên gia có cùng mối quan tâm.

Trang chủ | Tin tức | Diễn đàn | Liên hệ

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
    
Điện thoại: 0944761988 (Yến Ngọc), 0948011768 (Phương Anh)
Email: hoitrithuctre@gmail.com, vn.trithuctre@gmail.com © Copyright Reserved 2005-2006.