Thời gian gần đây, một số nhóm thanh niên đã lập các trang mạng xã hội với mục đích quảng cáo, hướng dẫn cách sử dụng ma túy tổng hợp…