Thursday, 02/04/2020
Đồng ý thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
07/05/2014

Ngày 6/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Ban Vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và gửi Bộ Nội vụ thẩm định, quyết định thành lập theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Trang chủ | Tin tức | Diễn đàn | Liên hệ

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
    
Điện thoại: 0944761988 (Yến Ngọc), 0948011768 (Phương Anh)
Email: hoitrithuctre@gmail.com, vn.trithuctre@gmail.com © Copyright Reserved 2005-2006.