Bình chọn trí thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014
17/03/2015

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chỉ thị số 42/CT-TW của Bộ Chính trị ngày16/04/2010 về tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức; thiết thực khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hoà dân tộc và ý thức trách nhiệm của trí thức Việt Nam đối với dân tộc, với đất nước trong giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội Dân chủ, Công bằng và Văn minh”, Hội trí thức khoa học & công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức chương trình bình chọn những gương mặt Trí thức tiêu biểu Việt Nam trân mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014 - một hoạt động vinh danh mang tính thực tiễn và hiệu quả nhằm kịp thời phát hiện, khuyến khích và khen thưởng những trí thức Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nối tiếp thành công của Chương trình bình chọn các năm 2012 và 2013, chương trình bình chọn những Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014 sẽ tổ chức để bình chọn những Trí thức trên mặt trận kinh tế - xã hội, những gương mặt tiêu biểu trong cả nước thực sự đại diện cho tinh thần và hoài bão của lực lượng trí thức Việt Nam ngày nay: “Nắm vững thời cuộc, dám nghĩ - dám làm, nói đi đôi với làm và không ngừng sáng tạo vì cuộc sống tươi đẹp hơn của dân tộc và đóng góp xứng đáng vào kho tàng tri thức của nhân loại“*”.

 

1. Mục đích:

 

- Vinh danh kịp thời những gương mặt tiêu biểu của trí thức cả nước đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ KH - CN, phương pháp quản lý, quản trị sản xuất – kinh doanh,… thuộc mọi lĩnh vực của mặt trận kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

- Thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của xã hội đối với hoạt động của trí thức để qua đó nâng cao sự hiểu biết và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài các hoạt động thi đua, cống hiến của trí thức trẻ trên mặt trận kinh tế cũng như hoạt động chung của trí thức Việt Nam.

 

- Tập hợp các khuyến nghị mang tính lý luận và thực tiễn đối với Đảng, Nhà nước để có các biện pháp, chính sách phù hợp cho hoạt động tôn vinh khen thưởng cho trí thức và hoạt động của trí thức Việt Nam trong việc tham gia và đóng góp tri thức cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2.     Số lượng và thành phần tham gia:

 

Chương trình sẽ bình chọn những Gương mặt trí thức tiêu biểu trong số các ứng cử viên được đề cử/ giới thiệu từ các Cơ quan, Đoàn thể trong cả nước (các Hội thành viên Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và Hà Nội; Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hà Nội; Hội và Hiệp hội nghề nghiệp; Trường và Viện nghiên cứu lớn; các Bộ - Ngành, địa phương đề cử/ giới thiệu ứng cử viên, các tổ chức, doanh nghiệp,…) hoặc tự nguyện đăng ký tham gia.

 

Người được giới thiệu để bình chọn: trí thức, là các nhà khoa học, quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh - đầu tư, nhà nông, công chức – viên chức, … có thành tích xuất sắc trong năm 2014 trong những hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ, ứng dụng phương pháp quản lý sản xuất – kinh doanh tiên tiến; mạnh dạn và sáng tạo trong đầu tư, phát triển sản xuất; trong ngành, lĩnh vực mới, … phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nươcthực sự tiêu biểu cho tinh thần của trí thức Việt Nam hôm nay.

 

3.     Nội dung của Chương trình:

 

 

- Tổ chức đợt sinh hoạt thiết thực của trí thức cả nước sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Bộ Chính trị ngày16/4/2010 về tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới và tôn vinh những gương mặt điển hình xuất sắc của trí thức năm 2014 đã năng động, sáng tạo và thể hiện bản lĩnh của trí thức trước các thử thách của đất nước.

 

- Những Hoạt động chính (dự kiến) bao gồm:

 

+ Dâng Hương, Báo Công tại Lễ Hội Đền Hùng

+ Các hoạt động xã hội.

+ Lễ công bố và vinh danh “Những Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” tại Đền Hùng, Phú Thọ.

 

 

4.     Cơ quan tổ chức:

 

-  Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam

-  Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và truyền thông The Big One Việt Nam

 

5.   Cơ quan phối hợp:

 

-                      Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội

-          Báo Tuổi trẻ Thủ đô

-          Báo điện tử Trí thức Việt

-          Nhà tài trợ chính & Tổ chức vận động tài trợ – truyền thông

-                          

-                      Các Tổ chức có giới thiệu ứng cử viên.

 

Ngoài ra còn có sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

 

 

6.  Hội đồng bình chọn:

 

Hội đồng Bình chọn do Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Hà Nội làm Chủ tịch; một Phó Chủ tịch và các thành viên là các nhân sĩ tiêu biểu có uy tín thuộc các ngành/lĩnh vực liên quan đến hoạt động bình chọn. Hoạt động của Hội đồng Bình chọn theo nguyên tắc: Uy tín - Công bằng – Chính xác và Khoa học.

 

7.  Ban tổ chức :

 

Trưởng ban Tổ chức là Chủ tịch Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam và một số Phó Ban, một số thành viên đại diện các Cơ quan, tổ chức phối hợp (như nêu tại điểm 4 và 5 ở trên).

 

Ban Tổ chức thành lập bộ phận Thường trực, nhằm giúp Ban Tổ chức lập kế hoạch và tác nghiệp các công việc cụ thể cũng như điều hành hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn và Tiểu ban hậu cần.

 

8. Đối tượng, Điều kiện và Lĩnh vực bình chọn:

 

-  Đối tượng:  Người Việt Nam**, không phân biệt trình độ học vấn/ đào tạo, đã có thành quả lao động mang dấu ấn trí tuệ đặc biệt cống hiến cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

     -  Điều kiện:

 

(i)                Cá nhân trong thực tiễn hoạt động đã đóng góp cho xã hội những Sản phẩm xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ, ứng dụng phương pháp quản lý sản xuất - kinh doanh tiên tiến; mạnh dạn và sáng tạo trong đầu tư, phát triển sản xuất; trong ngành, lĩnh vực mới phục vụ nhu cầu hội nhập và phát triển;

 

(ii)             Được sự đề cử của các tổ chức (cơ quan, đoàn thể, ..)/ cá nhân (nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, ..) theo các tiêu chí và lĩnh vực bình chọn của Chương trình;

 

-  Lĩnh vực bình chọn:

 

Trí thức hoạt động trong mọi lĩnh vực đều có thể là đối tượng được bình chọn. Một số lĩnh vực được ưu tiên như: Nghiên cứu - ứng dụng KHCN (Công nghệ bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên; Công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch; Công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp; cải tạo đất và nguồn nước; Công nghệ vật liệu mới, ..); Nghiên cứu - ứng dụng KHXH và Quản lý (Giải pháp phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình đô thị hoá; Giải pháp tạo việc làm tại khu vực đô thị và nông thôn; Giải pháp phát triển làng nghề Việt Nam; Giải pháp trong quản trị doanh nghiệp; Phát triển lĩnh vực thương mại trong nước và quốc tế; ..).

 

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế khu vực và quốc tế  đang tiếp diễn, lĩnh vực quản lý – quản trị kinh tế sẽ được đặc biệt ưu tiên, xem xét.

 

-  Tiêu chí đánh giá - bình chọn:

 

(i) Nhân thân người được Đề cử xét thưởng cần thể hiện các phẩm chất:

 

-   Ham muốn Sáng tạo;

-   Bản lĩnh vững vàng;

-   Dũng cảm chấp nhận thử thách;

 

          (ii) Thành quả lao động/ Sản phẩm thực tiễn thể hiện:

 

-         Tính mới;

-         Tính sáng tạo và cạnh tranh;

-         Khả năng áp dụng thực tiễn;

-         Mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

 

9. Khen thưởng và quyền lợi  của người được tuyên dương:

 

 -  Khen thưởng:

-         Bảng Vàng chứng nhận của BTC với danh hiệu “Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014”;

-    Bằng khen/ Giấy khen của các cấp, cơ quan bảo trợ, chỉ đạo và triển khai Chương trình (nếu đạt theo tiêu chí Thi đua, khen thưởng);

-         Quà tặng bằng tiền mặt / hiện vật của các cá nhân/tổ chức (nếu có).

 

  -  Quyền lợi của người được tuyên dương:

 

a.  Nhận Bảng Vàng cùng quà tặng / tiền thưởng của các cá nhân/tổ chức khác (nếu có);

 

b.     Quảng bá:

 

-         Công bố trong danh sách Trí thức tiêu biểu hàng năm;

-         Giới thiệu trên các phương tiện truyền thông được tổ chức theo suốt hoạt động bình chọn;

 

c.      Hỗ trợ khác:

 

-         Tư vấn và hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nếu có);

-         Các hỗ trợ khác theo khả năng của BTC Chương trình.

 

 

 

11. Thời gian thực hiện:

 

-                      Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015.

 

12. Kế hoạch dự kiến:

 

    Tháng 12/2014 & tháng 01/2015:

 

-                      Thông báo về Chương trình cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng;

-                      Hướng dẫn nội dung và qui trình, tiêu chí giới thiệu các ứng cử viên;

-                      Hoàn thiện hồ sơ vận động tài trợ, gửi hồ sơ cho các nhà tài trợ,

-                      Ban tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng; Đài truyền hình; Các cơ quan bảo trợ thông tin về Chương trình

 

 Tháng 02/2015:

 

-                      Tập hợp danh sách đề cử/giới thiệu các ứng cử viên;

-                      Tổ chức các Hội đồng chuyên môn tư vấn cho hiệp thương, bình chọn.

 

     Tháng 3/2015:

 

-                      Kết thúc vận động tài trợ, triển khai xây dựng kịch bản Lễ trao Giải thưởng,

-                      Xác Nhận Danh sách thành viên tham dự Chương trình và hoạt động của  Hội đồng Bình chọn.

 

       Tháng 4/2015:

-                      Họp báo công bố kết quả Bình chọn

-                      Tổ chức Lễ trao Bảng Vàng danh dự cho Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014  tại Đền Hùng, Phú Thọ vào ngày 21 tháng 4 (tức ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch).

Trang chủ | Tin tức | Diễn đàn | Liên hệ

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
    
Điện thoại: 0944761988 (Yến Ngọc), 0948011768 (Phương Anh)
Email: hoitrithuctre@gmail.com, vn.trithuctre@gmail.com © Copyright Reserved 2005-2006.