Thursday, 21/03/2019
Vinh danh những Gương mặt Trí thức xuất sắc thời kỳ đổi mới
30/03/2016

Nhằm tổng kết đánh giá toàn diện công cuộc 30 năm đổi mới đất nước và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 (khóa X) về Xây dựng đội ngũ Trí thức Việt Nam, Thiết thực khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của Trí thức Việt Nam đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội Dân chủ, Công bằng và Văn minh”, Hội Trí thức KH & CN trẻ Việt Nam tổ chức triển khai Chương trình Vinh danh “Những Gương mặt Trí thức xuất sắc Thời kỳ đổi mới”.

Chương trình được tổ chức nhằm Tôn vinh kịp thời những gương mặt Trí thức trên mọi lĩnh vực (như: lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, nông nghiệp, y tế, giáo dục, lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp,…) đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ KH-CN, phương pháp quản lý, quản trị sản xuất – kinh doanh,… và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Chương trình càng có ý nghĩa sâu sắc khi xuất bản cuốn sách “Những gương mặt điển hình thời kỳ đổi mới” nhằm giới thiệu những gương mặt Trí thức – Nhà Quản lý điển hình trong tất cả mọi lĩnh vực đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trong 30 năm đổi mới đất nước; Cuốn sách sẽ lưu danh và ghi lại những đóng góp tích cực của các Trí thức, Nhà Quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới và hứa hẹn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công chúng và những thế hệ sau.

Chương trình sẽ được tổ chức trang trọng tại Hà Nội dự kiến vào ngày 12/05/2016. Hội trí thức KH & CN Trẻ Việt Nam trân trọng đề nghị các Hội nghành toàn quốc; các Hiệp hội, Tổ chức KH – CN, và Kinh tế xem xét lựa chọn, đề cử những gương mặt Trí thức tiêu biểu của đơn vị tham gia chương trình vinh danh “Những Gương mặt Trí thức xuất sắc Thời kỳ đổi mới”.

 

Trang chủ | Tin tức | Diễn đàn | Liên hệ

Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
    
Điện thoại: 0944761988 (Yến Ngọc), 0948011768 (Phương Anh)
Email: hoitrithuctre@gmail.com, vn.trithuctre@gmail.com © Copyright Reserved 2005-2006.